German-Turkish translations for laufen:

gitmek · koşmak · yürümek · çalışmak · koşu · akmak · other translations

laufen gitmek

Aber etwas lief schief.

Ama bir şeyler yanlış gitti.

Audrey, ich bin's. Irgendwas ist schief gelaufen.

Audrey, benim.Yanlış giden bir şeyler var.

Vielleicht ist etwas schief gelaufen, weil Clay leichtsinnig wurde.

Belki de Clay dikkatsiz davrandığı için bir şeyler ters gitmiştir.

Click to see more example sentences
laufen koşmak

Ich sah ein weißes Pferd laufen.

Beyaz bir atın koştuğunu gördüm.

Lauft, ihr Lahmärsche.

Koşun hadi, uyuşuklar.

Manny, Ellie, lauft!

Manny! Ellie! Koşun!

Click to see more example sentences
laufen yürümek

Ich dachte, laufen ginge schneller, dachte ich.

Düşündüm ki "Yürüyerek daha çabuk olur", diye düşündüm.

Du läufst bereits lustig, Nate.

Sen zaten komik yürüyorsun, Nate.

Willst du laufen?

Yürümek ister misin?

Click to see more example sentences
laufen çalışmak

Unsere Netzwerke laufen noch, oder?

Ağlarımız hâlâ çalışıyor, değil mi?

Alle Triebwerke laufen.

Tüm motorlar çalışıyor.

Jetzt versucht er zu laufen und Wörter zu bilden und ich will ein Teil von alldem sein.

Şu anda yürümeye ve konuşmaya çalışıyor ve ben de bunların bir parçası olmak istiyorum.

Click to see more example sentences
laufen koşu

Sie brauchte kalorienreiche Nahrung wegen dem Laufen.

Koşu alışkanlığını desteklemek için yoğun kaloriye ihtiyacı var.

Da war Gewehrfeuer, viel Matsch und Laufen.

Silah sesleri, çamur ve koşu vardı.

laufen akmak

Nervenwasser lief aus, und ich

Omurilik sıvısı dışarı akıyordu ve ben