German-Turkish translations for lauten:

çalmak · başlatmak · seslemek · other translations

lauten çalmak

Er hat sich wirklich rangehalten, laut Benders ständigen Updates.

Bender'ın sürekli bildirimlerine göre durmaksızın harıl harıl çalıştı.

Laut Polizei sind es Gebrauchtwagenhändler.

Polise göre araba satıcısı olarak çalışmışlar.

Spiel mir etwas Spiel es laut und kernig

Çal bana bir şeyler Duyulsun hisli nameler

lauten başlatmak

Jetzt wird es ein bisschen laut dadrinn.

Orası şimdi biraz gürültülü olmaya başlayacak.

Laut Bashir führte es eine anomale Programmiersequenz in die Materialisations-Subroutine ein.

Bashir'e göre, maddeleştirme altyordamında anormal bir programlama bölümünü başlatmış.

lauten seslemek

Laute sind anders.

Sesler daha farklı.