German-Turkish translations for leer:

boş · other translations

leer boş

Dieser Bus ist offiziell leer.

Bu otobüs resmi olarak boş.

Sullys Kopf ist immer leer.

Sully'nin kafası hep boştur.

Alle in leer stehenden Gebäuden?

Hepsi boş binalarda oluyordu?

Click to see more example sentences