German-Turkish translations for lehren:

öğretmek · öğreti · ders · ders vermek · öğretim · other translations

lehren öğretmek

Japanische Universitäten lehren alles.

Japon Üniversiteleri her şeyi öğretir.

Lehren Sie es mich dann?

O zaman bana öğretir misin?

Ja, aber ist es nicht würdelos für einen Ausländer, Spanisch zu lehren?

Evet ama, bir yabancı için İspanyolca öğretmek onursuzluk değil mi?

Click to see more example sentences
lehren öğreti

Papa Justifys Rezepte und Gesegnete Lehren

Justify Baba'nın ve Kutsal Öğretilerinin Günlüğü

Seine Lehren beeinflussten all diese Kulturen.

Öğretileri bütün bu kültürleri etkiledi,

Die grundlegenden Lehren Jesu sind wunderbar.

İsa'nın bazı temel öğretileri harika.

lehren ders

Mich eine wertvolle Lebenserfahrung zu lehren.

Bana değerli bir hayat dersi verdiğiniz için.

lehren ders vermek

Mich eine wertvolle Lebenserfahrung zu lehren.

Bana değerli bir hayat dersi verdiğiniz için.

lehren öğretim

Daisy singt Lobeshymnen auf Miss Bunting und ihr Lehren.

Daisy Bayan Bunting'e ve öğretimine dualar şakıyordu.