German-Turkish translations for leider:

yazık ki · ne yazık ki · maalesef · other translations

leider yazık ki

Doch leider konnten wir Yatsko nie wiederbeleben.

Ama ne yazık ki Yatsko'yu hiç canlandıramadık.

Leider hatten sie keinen Erfolg.

Ne yazık ki, başarılı olamamışlar.

Leider gibt es ein Problem.

Ne yazık ki, bir sorun var.

Click to see more example sentences
leider ne yazık ki

Doch leider konnten wir Yatsko nie wiederbeleben.

Ama ne yazık ki Yatsko'yu hiç canlandıramadık.

Leider hatten sie keinen Erfolg.

Ne yazık ki, başarılı olamamışlar.

Leider gibt es ein Problem.

Ne yazık ki, bir sorun var.

Click to see more example sentences
leider maalesef

Leider haben wir keine andere Wahl.

Ama maalesef başka bir seçeneğimiz yok.

Eine sehr strapaziöse Reise, leider.

Çok yorucu bir programım var maalesef.

Leider, ist diese Prozedur noch in der Entwicklungsphase.

Ama maalesef, bu uygulama hala deneysel olarak çalışılıyor.

Click to see more example sentences