German-Turkish translations for lernen:

öğrendik, öğrenmek, öğrenme · çalışmak · okumak · öğrenim · other translations

lernen öğrendik, öğrenmek, öğrenme

Wir haben heute alle etwas mehr Einfühlungsvermögen gelernt.

Bugün hepimiz biraz daha hassas olmayı öğrendik.

Aber wir haben eines gelernt.

Ama bir şeyler öğrendik.

Hast du hier etwas gelernt?

Burada bir şeyler öğrendin mi?

Click to see more example sentences
lernen çalışmak

Hey, wir haben meistens gelernt.

Hey, çoğu zaman çalışıyorduk.

Toby, du hast für einen Chemietest gelernt, oder?

Toby, sen de kimya sınavına çalışıyordun, değil mi?

Du musst lernen, weil ich dich wie eine heilige Kuh schlachten werde.

Sen çalışmak zorundasın çünkü seni kutsal bir inek gibi katledeceğim.

Click to see more example sentences
lernen okumak

Das Volk muss Lesen und Schreiben lernen.

İnsanlar, öğrenmek zorunda okumak ve yazmak için.

Ich habe Monologe gelernt, nicht Poesie!

Monologlar için eğitildim, şiir okumak için değil!

lernen öğrenim

Online Hebräisch lernen

Çevrimiçi İbranice Öğrenimi