liegt

Liegt zwischen Afghanistan, Tadschikistan, Kirgisistan.

Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında.

Unter diesem rauen Äußeren liegt ein Herz eines wahren Romantikers.

O huysuz dış görünüşün altında gerçek bir romantiğin kalbi var.

Hier liegt eine Nachricht.

Bak burada bir not var.

Ein Abgrund liegt zwischen diesen Stühlen.

Bu sandalyeler arasında bir uçurum var.

Hier liegt ein Toter.

Şurada ölü bir adam var.

Ein mächtiger Zauber liegt darauf.

Kudretli bir büyü var üstünde.

Oben liegt ein Toter.

Yukarıda bir ceset var.

Jeder stiehlt, liegt jeder.

Herkes top çalma, herkes yatıyor.

Ihr Sohn liegt hier, angeschossen.

Oğlu vurulmuş yatıyor burada.

Diese Entscheidung liegt bei ihm.

Buna karar vermek ona kalmış.