German-Turkish translations for loben:

takdir etmek · övmek · other translations

loben takdir etmek

Attila, dein Beutezug brachte uns Reichtümer ein, und ich lobe dich.

Atilla, akının bize büyük servet kazandırdı ve seni takdir ediyorum.

loben övmek

Ich bin gekommen, um über Cäsar zu sprechen. Und nicht, um ihn zu loben.

Sizinle Julius Caesar hakkında konuşmak için geldim Onu övmek için değil.