lokalisieren

Mr Paris, lokalisieren Sie das nächste Borgschiff und setzen Sie einen Kurs.

Bay. Paris en yakın Borg gemisinin yerini belirleyin ve bir rota çizin.

Ich habe die Fistel endoskopisch lokalisiert, injiziere dann den Gewebekleber.

Fistülü endoskopik olarak yerleştirip fibrin yapıştırıcıyı enjekte ederim.

Können Sie ihn lokalisieren, Worf?

Yerini tespit edebiliyor musun Worf?

Lokalisiert, Gwen Cooper.

Bulduk, Gwen Cooper.

Also, die Spaltstürme lokalisieren, ein paar kurze, heftige Erschütterungen

Yani, yarık fırtınalarının yerini bul Bir kaç kısa şiddetli sarsıntı

Computer, Fähnrich Ro lokalisieren.

Bilgisayar, Teğmen Ro'nun yerini sapta.

Lokalisieren. Wir brauchen mehr Informationen über diesen Feind.

Bu düşman hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.

Ich werde Ms. Conway lokalisieren.

Ben Bayan Conway'i bulacağım.

Das RTCC hat Ortiz in einem verlassenen Schulgebäude in Spanish Harlem lokalisiert.

RTCC Ortiz'in İspanyol Harlemi'nde terk edilmiş bir okul binasında görüntülemiş.

Wir lokalisierten eine Hüllensignatur. Aber es ist nur ein Flügel.

Güney'de ki kıta parçasında kaplama izlerini tespit ettik, ama sadece bir kanat.