lokalisieren

Alle Einrichtungen von Eminiar VII wurden lokalisiert, identifiziert und in unser Feuer-Kontrollsystem eingegeben.

Eminiar VII'deki tüm askeri üsler ve şehirler saptandı, ve bombardıman sistemimize girdi.

Ja, ja, aber mit den Haartrockner können wir die Hitzeverteilung lokalisieren.

Evet, evet, ama saç kurutma makineleriyle ısı dağılımını saptayabiliriz.

Computer, Commander Chakotay lokalisieren.

Bilgisayar, Komutan Chakotay'ın yerini belirle.

Computer, Dr. Jetrel lokalisieren.

Bilgisayar, Dr Jetrel'in yerini belirle.

Computer, Jora Mirell lokalisieren.

Bilgisayar, Jora Mirell'i göster.

Computer, lokalisiere Commander Sisko.

Bilgisayar, Komutan Sisko'nun yerini bul.

Computer, Naomi Wildman lokalisieren.

Bilgisayar, Naomi'nin yerini tespit et.

Aber wir lokalisierten es.

Evet, ama onu yerelleştirdik.

Computer, lokalisiere Fähnrich Melora Pazlar.

Bilgisayar, Asteğmen Melora Pazlar'ın yerini bul.

Und dass wir Lutans Regierungssitz lokalisiert haben.

Lutan'ın hükümet bileşkesinin yerini bulduğumuza inanıyoruz.