German-Turkish translations for müßig:

boş · gereksiz · other translations

müßig boş

Zwei Divisionen sind müßig im Feldlager.

İki müfreze kampta boş boş yatıyor.

müßig gereksiz

Es ist müßig, besonders auf Mrs. Crosbies Charakter einzugehen.

Bayan Crosbie'nin karakterini göklere çıkarmama da gerek yok.