German-Turkish translations for mangelhaft:

hatalı · other translations

mangelhaft hatalı

Er sagt, sie schickten mangelhafte Schutzwesten in den Irak.

Carl bile bile Irak'a hatalı zırhların yollandığını söylüyor.

Aber die Karte ist mangelhaft. Es gibt Rechtschreibfehler.

Ama harita kötüydü ve yazım hatası yapılmıştı.