German-Turkish translations for manipulieren:

oynamak · other translations

manipulieren oynamak

Sie hat Shepherds Studie manipuliert.

Owen. Shepherd'ın çalışması üzerinde oynamış.

Nun, Josh hat Hilberts Handschuhe manipuliert.

Josh Hilbert'in eldivenleriyle oynadı. Evet.