German-Turkish translations for markieren:

işaretlemek · etiket · işaret · other translations

markieren işaretlemek

Er markierte den Karton.

Sonra da kutuyu işaretledi.

Er markierte mich, kam zurück, fand mich und drehte mich.

O gece beni işaretledi, sonra geri dönüp beni buldu ve beni dönüştürdü.

markieren etiket

Euer Ehren, Zivilbeamte markieren problematische Demonstranten mit roten Stickern, damit sie getrennt werden

Dayanak. Sayın Yargıç, gizli polisler sorun çıkarabileceğini düşündükleri protestoculara kırmızı etiket yapıştırıp

markieren işaret

In sechs Tagen wird das Ende durch eine Sonnenfinsternis markiert.

Altı gün içerisinde, güneş tutulması sonun işareti olacak.