German-Turkish translations for marschieren:

yürümek · other translations

marschieren yürümek

Der wilde Bill Hickok marschiert mitten in eine Kriegsgruppe.

Wild Bill Hickok, bir savaşçı grubun eline yürüyerek dalıyor.

Vor Nachtanbruch marschiert die Garnison nach Candelas, um den Franzosen zu helfen.

Gece olmadan tüm garnizon, Candelas' a yürümüş olacak, Fransızlara yardım etmek için.

Und jetzt marschieren ehemalige Sklaven auf ihre Pforten zu.

Ve şimdi eski köleler ordusu onun kapılarına yürüyor.

Click to see more example sentences