German-Turkish translations for mein:

benim · other translations

mein benim

Sie meint, eine größere Verbreitung würde für uns höhere Werbe-Budgets bedeuten.

Demek istediği, geniş dağılımın bize daha büyük bir reklâm bütçesi sunabileceği.

Mein Vater ist Balon Greyjoy, Lord der Iron Islands.

Benim babam Balon Greyjoy. Demir Adalar'ın lordu.

Aber ich handelte als Arzt, ein Chirurg, weil das mein Job ist.

Ama bir doktor gibi, bir cerrah gibi davranıyordum. Çünkü benim işim bu.

Click to see more example sentences