German-Turkish translations for meistens:

genellikle · çoğunlukla · çoğu zaman · other translations

meistens genellikle

Meistens, bevor sie jemanden zerhackstückeln.

Genelde birilerini doğramadan hemen önce

Meistens komme ich alleine her.

Buraya genelde yalnız gelirim.

Aber letzten Endes ist die einfachste Erklärung meistens die richtige.

Ama en nihayetinde en kolay açıklama genelde doğru olan olur.

Click to see more example sentences
meistens çoğunlukla

Meistens ist sie eine gesunde Sache.

Çoğu zaman, çok sağlıklı bir şeydir.

Fürs Fernsehen. Meistens.

Çoğunlukla televizyon için.

Hey, wir haben meistens gelernt.

Hey, çoğu zaman çalışıyorduk.

Click to see more example sentences
meistens çoğu zaman

Meistens ist sie eine gesunde Sache.

Çoğu zaman, çok sağlıklı bir şeydir.

Meistens waren sie völlig zugekokst.

Çoğu zaman kokainle kafa buluyorlardı.

Hey, wir haben meistens gelernt.

Hey, çoğu zaman çalışıyorduk.

Click to see more example sentences