meisterhafte

Eine unerfreuliche Aufgabe wurde meisterhaft ausgeführt, Jor-El.

Çok sevimsiz bir görev ustaca tamamlanmış oldu Joe-El.

Martha Rodgers bringt eine meisterhafte Leistung.

Martha Rodgers ustalığına yaraşır bir performans sundu.

Data geht mit Computern meisterhaft um.

Binbaşı Data, bilgisayarlarla iyi anlaşır.

! Ja, es ist meisterhaft.

Evet, bu çok ustaca.