German-Turkish translations for merkwürdig:

garip · tuhaf · acayip · meraklı · other translations

merkwürdig garip

Ihre Adern pulsieren wie ein merkwürdiges Unterwasser-Lebewesen.

Değil misin? Şakakların garip sualtı yaratıkları gibi zıplıyor.

Oh, Dr. Cross, das kling vielleicht merkwürdig, aber ich glaube, ich brauche Ihre Hilfe.

Dr. Cross. Bu size biraz garip gelebilir ama sanırım yardımınıza ihtiyacım var.

Wissen Sie, es ist merkwürdig.

Biliyor musun, çok garip.

Click to see more example sentences
merkwürdig tuhaf

Ich hatte einen merkwürdigen Traum.

Dün gece tuhaf bir rüya gördüm.

Diese Familie ist bereits merkwürdig genug.

Bu aile zaten yeterince tuhaf değilmiş gibi.

Weißt du, ich finde diese Jar-Jar-Kreatur ein wenig merkwürdig.

Bilirsin, şu Jar Jar denilen yaratığı biraz tuhaf buluyorum.

Click to see more example sentences
merkwürdig acayip

Ein merkwürdiger Zufall.

Acayip bir rastlantı.

Und aus der Shuttleabteilung wurde ein merkwürdiger Limerick verbreitet.

Mekik hangarında da çok acayip bir nükteli şiir okunmakta.

Die Frau ist merkwürdig.

O kadın çok acayip.

Click to see more example sentences
merkwürdig meraklı

Diese Goldfragmente sind die merkwürdigsten.

Bu altın parçacıkları en merak uyandıranlardan.