mobiles

Sagte ich doch, Batman-Mobil.

Ben de öyle dedim. Batmanmobil.

Ich bin ein mobiles, virtuelles Präsenzgerät.

Ben gezici, sanal bir varlık cihazıyım.

Es ist ein mobiles Knochendichte-Messgerät.

Bu bir taşınabilir kemik yoğunluk tarayıcısı.

Wir brauchen den mobilen Emitter.

O zaman.. mobil emitöre ihtiyacımız var.

Charley Varrick, Reese-River Mobile-Home, das ist meine Adresse.

Charley Varrick: Reese Irmağı gezerevleri. Benim adresim.

Er wird hier sein, aber mobil bleiben wollen. Richtig?

Burada olmak ister, ama hareketli kalmak koşuluyla, öyle değil mi?

Aber ein mobiles Meth Labor?

Ama mobil bir meth laboratuarı?

Ich brauche ein mobiles Röntgengerät und Ultraschall.

Taşınabilir röntgen ve ultrasona ihtiyacım olacak.

Das ist Wheelwrights mobiles Labor.

Bu Wheelwright'ın seyyar laboratuvarı.

Das ist mein mobiler Emitter?

Bu benim mobil yayımlayıcım mı?