German-Turkish translations for morden:

öldürmek · other translations

morden öldürmek

Ich verhafte Sie wegen Mordes.

Seni, onu öldürmekten tutukluyorum.

Sie organisierte Lems Mord für Vic.

Vic için Lem'in öldürülmesini ayarlayan o.

Und mein fauler, verlogener, mich betrügender, vergesslicher Ehemann kommt ins Gefängnis wegen Mordes.

Ve benim tembel, yalanci, aldatan, vurdum duymaz kocam beni öldürmekten hapse girecek.

Click to see more example sentences