German-Turkish translations for morgen:

yarın · sabah · other translations

morgen yarın

Ich habe keine Begleitung für Emilys karitative Weinauktion morgen Abend.

Yarın akşam, Emily'nin şarap müzayedesine gidecek bir partnerim yok.

Aber für morgen habe ich ein gutes gefühl.

Ama yarın için içimde iyi bir his var.

Gute Nacht, Ruža, bis morgen.

İyi geceler, Ruza. Yarın görüşürüz.

Bitte, komm morgen wieder.

Lütfen yarın yine gel.

Kann ich dich morgen besuchen?

Yarın seni görmeye gelebilir miyim?

Ich werde dich heute oder morgen Abend abholen.

Bu akşam ya da yarın akşam gelip seni alırım.

Morgen früh wird sich nichts geändert haben.

Yarın sabah, hiçbir şey değişmemiş olacak.

Sieben Mandanten, sieben Vorladungen, kommen alle morgen rein.

Yedi müvekkil, yedi mahkeme celbi hepsi de yarın geliyor.

Hoffentlich können wir morgen ihre Fressgewohnheiten beobachten.

Umarım yarın onların yeme şekillerini inceleyebiliriz.

Aber wir gehen doch trotzdem morgen Nacht, oder?

Ama yine de yarın gece çıkıyoruz değil mi?