German-Turkish translations for mutig:

cesur, cesurca · kalın · yiğit · yürekli · other translations

mutig cesur, cesurca

Mutige Pioniere haben eine neue Nation geschaffen.

Cesur liderlerimiz yoktan yeni bir ulus yarattılar.

Dumm, aber mutig.

Aptalca ama cesur.

Nein, nein, nein! "Lahmarsch" bedeutet ein großartiger tapferer und mutiger Mann mit Löwenherz.

Hayır, hayır, 'Uyuz ahmak' büyük cesur, yiğit aslan yürekli adam manasına gelir.

Click to see more example sentences
mutig kalın

Oder bleibt hier bei Leiningen, und seid mutig wie Leiningens Frau.

Veya Leiningen'le kalın ve Leiningen'in kadını gibi cesur olun.

mutig yiğit

Nein, nein, nein! "Lahmarsch" bedeutet ein großartiger tapferer und mutiger Mann mit Löwenherz.

Hayır, hayır, 'Uyuz ahmak' büyük cesur, yiğit aslan yürekli adam manasına gelir.

mutig yürekli

Nein, nein, nein! "Lahmarsch" bedeutet ein großartiger tapferer und mutiger Mann mit Löwenherz.

Hayır, hayır, 'Uyuz ahmak' büyük cesur, yiğit aslan yürekli adam manasına gelir.