German-Turkish translations for nachts:

geceleri, gece · geceleyin · other translations

nachts geceleri, gece

Jetzt, nachts, erzähle ich meinen Kindern dieselben Geschichten.

Şimdi geceleri, aynı hikayeleri ben çocuklarıma anlatıyorum.

Aber Mugatos laufen auch nachts herum.

Evet. Fakat Mugatolar da geceleri dolaşır.

Nachts rausgehen ist schlecht.

Gece dışarı çıkmak kötüdür.

Click to see more example sentences
nachts geceleyin

Aber nachts. Und in großer Gefahr.

Ama geceleyin ve büyük tehlike içinde.

Nachts sind alle Katzen grau.

Geceleyin tüm kediler gridir.