German-Turkish translations for nahe:

yakın · civar · other translations

nahe yakın

Wie nah müssen wir dran sein?

Ne kadar yakın olmak zorundayız?

Nein, nahe genug.

Hayır, gayet yakın.

Ich bin einem Mann zuvor nie so nahe gekommen.

Ben Daha önce bir erkeğe bu kadar yakın olmamıştım.

Click to see more example sentences
nahe civar

Nein, sie lebt nahe Clichy.

Hayır, Clichy civarında oturuyor.

Mulholland, nahe Coldwater.

Mulholland, Coldwater civarında.