nahezu

Und jetzt taucht das hier auf eine nahezu perfekte Fälschung.

Ve şimdi bu ortaya çıkıyor. Neredeyse mükemmel bir taklit.

Das Dinner ist Ausschweifung, zur Kunst erhoben. Nahezu spirituell.

Akşam yemeğinde sanatsal bir uçarılık vardır ruhsal bir uçarılık.

Nahezu dieselbe Frau.

Neredeyse aynı kadın.

Dieselbe Art und Position des Bruchs zu replizieren wäre nahezu unmöglich.

Aynı yer ve türde kırığı taklit etmesi neredeyse imkansıza yakın.

Nahezu unlösbar, eine Million Dollars wert.

Çözümü imkânsıza yakın, milyon dolar değerinde.

Nicht nahezu unmöglich.

İmkansıza yakın değil.