German-Turkish translations for neben:

yanına, yanında · -den başka · dışında · other translations

neben yanına, yanında

Neben Barkeepern, erzählen Männer gerne alles weiblichen Seelenklempnern.

Barmenlerin yanında, erkekler genellikle kadın ruh doktorlarına açılmayı severler.

Nein, neben ihm, Mary TyIer Moore.

Hayır, onun yanında. Mary Tyler Moore.

Papa, darf ich neben Christina sitzen?

Baba, Christina'nın yanına oturabilir miyim?

Click to see more example sentences
neben -den başka

Und du hast eine andere Kerze angezündet und sie neben meine gestellt und gesagt: Nein.

Ve sen sen başka bir mum yaktın ve benimkinin yanına koydun, ve dedin ki "Hayır.

Neben Bränden gibt es andere Katastrophen, die viel schlimmer sind.

Yangından başka diğer felâketler de vardır. Bu çok daha kötü.

neben dışında

Neben Gabe natürlich.

Gabe dışında tabii

Ich sagte, "neben dem Augenscheinlichen"und" Olive küsste mich

Bariz olanın dışında." dedim ve Olive beni öptü.