German-Turkish translations for nennenswert:

önemli · other translations

nennenswert önemli

Bis jetzt haben wir keine nennenswerten Verluste.

Şimdiye kadar önemli bir kaybımız yok.