German-Turkish translations for neu:

yeni · yepyeni · Son · taze · modern · güncel · other translations

neu yeni

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Ich habe lediglich ein neues Körbchen für sie gefunden.

Sadece onları koyacak yeni bir sepet buldum.

Eine neue Schultasche vielleicht?

Belki yeni bir okul çantasI?

Click to see more example sentences
neu yepyeni

Eine neue Zukunft erwartet uns.

Yepyeni bir gelecek bekliyor bizi.

Schöne neue Kleidung, ein brandneues Stethoskop.

Güzel yeni kıyafetler, yepyeni stetoskop falan.

Er hat eine neue Theorie.

Yepyeni bir teorisi var.

Click to see more example sentences
neu Son

Jedes Ende ist ein neuer Anfang.

Her son yeni bir başlangıçtır.

Ich habe in letzter Zeit sehr viel Neues ausprobiert.

Son zamanlarda bir sürü yeni şey denedim.

Du hast in letzter Zeit viele neue Freundinnen.

Son zamanlarda bir sürü yeni arkadaş edinmişsin.

Click to see more example sentences
neu taze

Neue Laken, frische Blumen.

Yeni çarşaflar, taze çiçekler.

Ein neuer Verschlüsselungscode ist nötig.

Taze bir şifreleme kodu oluşturmam gerekecek.

Alles wovon ich spreche, ist ein Neuanfang, ein neues Kapitel in deinem Leben.

Bahsettiğim tek şey taze bir başlangıç, hayatında yeni bir bölüm.

Click to see more example sentences
neu modern

Wir wechseln diese klebrigen Glas-Ketchupflaschen gegen moderne, neue Quetschflaschen aus.

Cam ketçap şişelerinden, modern sıkılabilen plastik şişelere geçiyoruz.

Das ist das neue, moderne, technisierte Marine-Korps.

Bu ise, yeni, modern, mekanize Deniz Piyadesi Birliği.

Das heißt Stimmungsmusik, nicht neue Musik.

Yemek müziği çalacaksın, modern müzik değil.

neu güncel

Okay, ich habe einen neueren Schaltplan.

Tamam, daha güncel bir şematik var.