nicht medizinisches

Ich versuche nicht-medizinisches Personal von hier fernzuhalten.

Tıbbi olmayan personelin buraya girmesini engellemeye çalışıyorum.

Nein, nicht aus medizinischen Gründen.

Hayır, hayır. Tıbbi sebeplerden ötürü değil.

Ist das nicht ein medizinischer Tricorder?

O bir tıbbi tricorder değil mi? Evet.

Definitiv medizinisch nicht empfehlenswert.

Kesinlikle tıbbi tavsiyeler değil.

Es ist nicht medizinisch relevant, also

Tıbbi olarak alâkalı değil, o yüzden

Nicht aus medizinischen Gründen.

Tıbbi nedenlerden dolayı değil.

Nein, nicht medizinisch.

Hayır, medikal değil.

Medizinische Betreuung nicht.

Tıbbi bakımı karşılayamayız.