German-Turkish translations for niederträchtig:

utanç verici · other translations

niederträchtig utanç verici

Das ist sogar für dich niederträchtig, Fergus eine grausame, beschämende ekelhafte Niederträchtigkeit.

Bu senin için bile çok aşağılık bir şey Fergus zalimce, utanç verici bir alçaklık.