German-Turkish translations for noch einmal:

bir daha · bir kez daha · tekrar · yeniden · baştan · other translations

noch einmal bir daha

Ich möchte Sie noch einmal fragen

Bir kez daha sormak istiyorum:

Nein, wir müssen noch einmal spielen.

Ben de. Hayır, bir daha oynamalıyız.

Kate ich frage euch noch einmal gibt es einen Grund, daß ich es sein sollte?

Kate, sana bir kez daha soruyorum: Öyle olmam için bir sebep mi var?

Click to see more example sentences
noch einmal bir kez daha

Ich möchte Sie noch einmal fragen

Bir kez daha sormak istiyorum:

Sehen Sie bitte noch einmal nach?

Lütfen bir kez daha bakın.

Noch einmal, bitte, Miss Rusty.

Bir kez daha Bayan Rusty, lütfen.

Click to see more example sentences
noch einmal tekrar

Noch einmal danke fürs Kommen.

Tekrar, geldiğiniz için sağ olun.

Prüfen Sie alles noch einmal.

Her şeyi tekrar kontrol edin.

Ich stinke, ich werde noch einmal duschen.

Leş gibi kokuyorum. Tekrar duş alacağım.

Click to see more example sentences
noch einmal yeniden

All das noch einmal zu durchleben, ist schwierig, aber diesmal wird es anders sein.

Tüm bu hisleri yeniden yaşamak çok zor olmalı. Ama bu sefer farklı olacak.

Und hier ist Chefinspektor Jean-Paul Zatapathique noch einmal mit dem Siegertitel.

Ve şimdi Baş Müfettiş Jean-Paul Zatapathique kazanan şarkıyla yeniden sahnede.

noch einmal baştan

Noch einmal, von Anfang an.

Hadi bir daha. En baştan.

Und hier ist Chefinspektor Jean-Paul Zatapathique noch einmal mit dem Siegertitel.

Ve şimdi Baş Müfettiş Jean-Paul Zatapathique kazanan şarkıyla yeniden sahnede.