German-Turkish translations for noch nicht:

henüz · henüz değil · other translations

noch nicht henüz

Nein, nein, nein, die Welt ist dafür noch nicht bereit.

Hayır, hayır, dünya onun için henüz hazır değil.

Ich kann das noch nicht erklären, aber Holtzman steckt dahinter und

Bunu henüz açıklayamıyorum ama Holtzman bu işin arkasında ve

Du hast ihm noch nicht alles gesagt, oder?

Ona henüz her şeyi anlatmadın değil mi?

Click to see more example sentences
noch nicht henüz değil

Nein, nein, nein, die Welt ist dafür noch nicht bereit.

Hayır, hayır, dünya onun için henüz hazır değil.

Nein, noch nicht, aber ich

Hayır, henüz değil, ama ben

Du hast ihm noch nicht alles gesagt, oder?

Ona henüz her şeyi anlatmadın değil mi?

Click to see more example sentences