German-Turkish translations for normal:

normal · sıradan · anormal · olağan · standart · other translations

We also found translations for word normal in Turkish.

normal normal

Ich möchte Ein normales Leben.

Ben normal bir hayat istiyorum.

Ich bin kein normaler Mensch mehr.

Artık normal bir insan değilim.

Physisch gesehen, ist alles normal.

Pekala, fiziksek olarak her şey normal.

Click to see more example sentences
normal sıradan

Dieser Affe ist kein normaler Affe.

Bu maymun sıradan bir maymun değil.

Für den Durchschnittsbürger in einem normalen Leben hat Ruhm eine hypnotische Anziehungskraft.

Sıradan bir hayat süren ortalama bir insan için, şöhretin ipnotik bir cazibesi vardır.

Ein normaler Tag.

Sıradan bir gün.

Click to see more example sentences
normal anormal

Eine abnormale Reaktion auf eine abnormale Situation ist normales Verhalten.

Anormal bir duruma verilen anormal bir tepki, normal bir davranıştır.

Das Haus ist weder normal noch anormal.

Ev, bayım, ne normal ne de anormal.

normal olağan

Das ist doch nicht normal, oder?

Bu olağan değil, değil mi?

normal standart

Das ist normal bei einer Brandermittlung.

Bu standart bir kundaklama soruşturması.