German-Turkish translations for obwohl:

rağmen · gerçi · ama · ancak · karşın · her ne kadar · other translations

obwohl rağmen

Obwohl sie manchmal tagelang traurig ist.

Buna rağmen bazen günlerce hüzünlü olur.

Obwohl ich auch für Nachmittage buchbar bin.

Öğleden sonraları da uygun olmama rağmen.

Obwohl ich so eine schlechte Mutter bin?

Çok kötü bir anne olmama rağmen mi?

Click to see more example sentences
obwohl gerçi

Obwohl, oft liefere ich auch alarmierende Biopsie-Resultate an meine Patienten.

Gerçi sık sık korkutucu biyopsi sonuçlarını hastalarımın ayağına getiriyorum.

Obwohl du da auch reichlich Fettpolster hast.

Gerçi orada da bir sürü dolgu malzemesi var.

Obwohl die SARV auch Pistolen bei Hinrichtungen benutzt hat.

Gerçi Kutsal Adil İntikam Ordusu idamlarda silah da kullanır.

Click to see more example sentences
obwohl ama

Obwohl eine davon unseren Verdacht bestätigte.

Ama bir tanesi şüphelerimizi doğruladı.

Obwohl ich schon Bruder bin. Ich habe einen Bruder.

Ama ben bir kardeşim, yani benim bir kardeşim var.

Obwohl eine nähere Begutachtung des Schlächters von Theokoles der wahre Anziehungsgrund ist.

Ama gecenin asıl olayı Theokoles'in azrailini daha yakından görmeleri olacak.

Click to see more example sentences
obwohl ancak

Ich habe eine Idee, obwohl sie gefährlich ist, ganz besonders jetzt.

Bir fikrim var. Biraz tehlikeli ama. Özellikle şu anda.

Obwohl Lankin ein sehr angesehener und aufkommender israelischer Designer ist, der billige Kunstseide bevorzugt.

Lankin de çok saygı duyulan, yükselen bir İsrailli tasarımcı ancak indirim reyonunun gözdesi oluverdi.

Obwohl, natürlich, die jungen Leute, ja

Ancak, tabii ki, genç insanlar, evet

obwohl karşın

Obwohl die Stimulation der Rüsselfollikel bei den Gree zum Anschwellen des Gehörgangs führt.

Gree denen bir türe karşın hortumlarını dürtme sonucunda bazı tepkimeler oluşturabilir.

Obwohl ich müde und schläfrig bin.

Yorgun ve uykulu olmama karşın.

obwohl her ne kadar

Er hat dich verteidigt, Stefan, obwohl er dich nicht mal gekannt hat.

O seni savundu Stefan, her ne kadar seni tanımasa bile.