German-Turkish translations for offensichtlich:

belli · görünüşte · açık · anlaşılan · besbelli · apaçık · bariz · ortada · Açıkçası · other translations

offensichtlich belli

Offensichtlich sollte ich dich töten. Aber wie?

Belli ki seni öldürmek zorundayım, ama nasıl?

Aber offensichtlich habe ich etwas übersehen.

Ama belli ki bir şeyleri atlamışım.

Sie kennen ihn offensichtlich.

Belli ki onu tanıyorsun.

Sie beide helfen offensichtlich regelmäßig Menschen.

Belli ki insanlara düzenli olarak yardım ediyorsunuz.

Sie sind offensichtlich erfinderisch.

Belli ki yaratıcı insanlarsınız.

Sie ist offensichtlich verwirrt.

Belli ki, kafası karışık.

Sie ist offensichtlich instabil.

Kız belli ki dengesiz biri.

Offensichtlich sind einige Bürger

Belli ki vatandaşlarımızın bazıları

Sie will offensichtlich reden.

Belli ki seninle konuşmak istiyor.

Es ist offensichtlich weder Tularemie, noch eine andere Infektion.

Belli ki tularemi ya da başka bir enfeksiyon değil.