German-Turkish translations for oft:

sık sık · çok · çok sık · çoğu kez · other translations

oft sık sık

Ich komme dich oft besuchen. Versprochen.

Sık sık seni görmeye geleceğim, söz veriyorum.

Meine Eltern haben oft gestritten.

Ailem çok sık kavga ederdi.

Kommen Sie oft nach San Francisco?

San Francisco'ya sık sık gelir misiniz?

Click to see more example sentences
oft çok

Hören Sie diese Stimme oft?

Bu sesi çok sık duyuyor musun?

Doch, sogar sehr oft.

Evet, çok sık hem de.

Dein Vater schaut auch oft Golf.

Baban da çok fazla golf izliyor.

Click to see more example sentences
oft çok sık

Hören Sie diese Stimme oft?

Bu sesi çok sık duyuyor musun?

Doch, sogar sehr oft.

Evet, çok sık hem de.

Sie wird oft bei der Behandlung von Depression oder Katatonie eingesetzt.

Depresyon ve katatoni için çok sık kullanılan bir yöntemdir.

Click to see more example sentences
oft çoğu kez

Ich habe diesen Blick oft gesehen, aber nie in den Augen eines Zylons.

Bu bakışı çoğu kez gördüm ama bir Saylonun gözlerinde değil.

Die Leute finden mich oft taktlos und ungehobelt.

İnsanlar çoğu kez benim kaba ve densiz olduğumu düşünüyorlar.

Miss Myrna liegt oft falsch.

Bayan Myrna çoğu kez yanılıyordu.