German-Turkish translations for operation:

operasyon · ameliyat · işlem · other translations

operation operasyon

Operation Prisoner Shuttle ist sehr wichtig für mich.

Mahkûm Aracı Operasyonu benim için çok önemlidir.

Operation Vergeltung läuft.

İntikam operasyonu başladı.

H, ist diese Operation beendet!

H, bu operasyon sona erdi!

Click to see more example sentences
operation ameliyat

Geschwüre herauszuschneiden ist eine schwere Operation.

Haksızlık urlarını kesmek büyük bir ameliyat.

Drogen, Schocktherapie, sogar Operationen.

İlaçlar, şok tedavisi, ameliyat bile.

Bei einer Operation?

Bir ameliyatta mı?

Click to see more example sentences
operation işlem

Ein Supercomputer kann eine Billiarde mathematische Operationen pro Sekunde ausführen.

Bir süper bilgisayar, bir saniye içerisinde bir trilyondan fazla matematik işlemi yapabiliyor.

Diese ganze Operation klingt nach einem typischen Menschenplan. Unpraktisch und schwerfällig.

Bütün bu işlem tipik insan plânlarına benziyor mantıksız ve kullanışsız.