German-Turkish translations for opfern:

kurban · etmek · kurban etmek · feda etmek · other translations

opfern kurban

Acht Opfer, acht Kürbislaternen jede steht für eine verlorene Seele.

Sekiz kurban ve her biri kayıp bir ruhu simgeleyen sekiz balkabağı lambası.

Dann werden wir Sie opfern!

O zaman seni kurban edelim!

Aber ich bin kein Opfer.

Ancak ben kurban değilim.

Click to see more example sentences
opfern etmek

Aber dieses BedürFnis werde ich für dich opfern.

Ama bu ihtiyaçları senin için feda edebilirim.

Wie viele Brüder und Schwestern willst du opfern für einen toten Sohn?

Kaç kızkardeş ve erkek kardeş feda edilecek ölü bir oğul için?

Sir, wir haben die drei anderen Opfer identifiziert.

Efendim, diğer üç kurbanı da tespit ettik.

Click to see more example sentences
opfern kurban etmek

Wir müssen sie beide heute Nacht opfern.

İkisini de bu gece kurban etmeliyiz.

Sir, wir haben die drei anderen Opfer identifiziert.

Efendim, diğer üç kurbanı da tespit ettik.

Die Polizei konnte das Opfer eindeutig als Terry Mitchell identifizieren.

Polis kurbanın kimliğini Terry Mitchell olarak teşhis etti.

Click to see more example sentences
opfern feda etmek

Aber dieses BedürFnis werde ich für dich opfern.

Ama bu ihtiyaçları senin için feda edebilirim.

Wie viele Brüder und Schwestern willst du opfern für einen toten Sohn?

Kaç kızkardeş ve erkek kardeş feda edilecek ölü bir oğul için?

Würdest du auch Windfühler opfern?

Rüzgarkamçı'yı da feda etmeye razı mısın?

Click to see more example sentences