German-Turkish translations for organisieren:

organize etmek · ayarlamak · düzenlemek · kurmak · other translations

organisieren organize etmek

Ich sollte Spiele organisieren.

Belki bir oyun organize etmeliyim.

Sie sind gut organisiert und bewegen sich sehr schnell.

Çok iyi organize olmuşlar ve çok hızlı hareket edebilirler.

So hat Admiral Broderick es organisiert.

Ne için? Amiral Broderick böyle organize etti.

Click to see more example sentences
organisieren ayarlamak

Sie organisierte Lems Mord für Vic.

Vic için Lem'in öldürülmesini ayarlayan o.

Emily hat ihre neuen Identitäten und einen Zufluchtsort organisiert.

Emily yeni kimliklerini ve kalacakları yeri ayarladı bile.

Xenia hat einen Privatflieger organisiert. Alles.

Xenia özel uçak dahil her şeyi ayarladı.

Click to see more example sentences
organisieren düzenlemek

Sie organisieren eine Gegenoffensive.

Bir karşı atak düzenlemek istiyorlar.

Ich möchte gerne ein modernes Benefizkonzert organisieren, mit Ihrer Hilfe.

Ama senin de katkınla bir yardım konseri düzenlemek istiyorum.

Mr. Jibril organisiert einen Protest vorm Arcadia Vorstand.

Bayan Jibril, Arcadia İdare Kurulu'nda bir protesto düzenliyor.

Click to see more example sentences
organisieren kurmak

Wir organisieren sofort einen Zivilprozess.

Derhal bir sivil mahkeme kuracağız.

Chase organisiert ein Einsatzteam.

Chase saldırı timi kuruyor.