organisiert

Ich habe für uns alle ein Abendessen organisiert.

Bu akşam hepimiz için bir akşam yemeği ayarladım.

Sie organisieren meine Ausstellung doch, oder?

Benim sergimi düzenleyeceksiniz, değil mi?

Diese Männer sind keine organisierte Kriminelle.

Bu adamlar organize suçlular değiller.

Wir werden eine Rettungsmission organisieren müssen.

Bir çeşit kurtarma operasyonu yapmamız gerekiyor.

Ich habe alles organisiert.

Her şeyi ben ayarladım.

Ich hab eine Immigrations-Anhörung organisiert.

Dinle, bir göçmenlik duruşması ayarladım.

Diese Raves sind extrem organisierte Unternehmen.

Bu çılgın partiler oldukça organize girişimlerdir.

Ich organisiere eine E-mail-Adresse.

Bir E-mail adresi oluşturacağım.

Wir organisieren sofort einen Zivilprozess.

Derhal bir sivil mahkeme kuracağız.

Ich sollte Spiele organisieren.

Belki bir oyun organize etmeliyim.