German-Turkish translations for parameter:

parametre · other translations

parameter parametre

Ich funktioniere innerhalb normaler Parameter.

Normal parametreler dahilinde işlev gösteriyorum.

Alle Systeme funktionieren innerhalb der gewöhnlichen Parameter.

Tüm sistemler normal parametreler içinde çalışıyor. Sözlü arayüz.

Alle Systeme funktionieren in normalen Parametern.

Tüm sistemler normal parametre sınırlarında işliyor.

Click to see more example sentences