German-Turkish translations for passieren:

olmak · başa gelmek · geçmek, geçirmek · varmak · meydana gelmek · geçip gitmek · other translations

passieren olmak

Ich verspreche, ihnen wird nichts passieren.

Söz veriyorum onlara bir şey olmayacak.

Etwas Ungewöhnliches ist passiert

Bize olağanüstü bir şey oldu.

Es ist wirklich nichts passiert?

Gerçekten bir şey olmadı mı?

Click to see more example sentences
passieren başa gelmek

Ihm ist zuvor noch nie etwas Schreckliches passiert.

Daha önce başına hiç bu kadar korkunç bir şey gelmemişti.

Xenja ist etwas Schreckliches passiert.

Xenia'nın başına çok kötü şeyler geldi.

Ja, gute Sachen sind mir in New York passiert, aber auch schlimme Sachen.

Evet, New York'ta başıma güzel şeyler de geldi ama kötü şeyler de geldi.

Click to see more example sentences
passieren geçmek, geçirmek

Gestern Nacht ist noch etwas passiert.

Geçen gece başka bir şey daha oldu.

Nene Hatun und ihr Enkel passierten tapfer die feindliche Front mit Unterofizier Ibrahim.

Nene Hatun ve torunu Onbaşı İbrahim ile birlikte düşman mevzilerinden cesurca geçtiler.

Etwas ist letzte Woche im Vorort passiert.

Geçen hafta banliyöde bir şey oldu.

Click to see more example sentences
passieren varmak

Da ist anscheinend ein Fehler passiert.

Bakın, görünüşe göre ortada bir hata var.

Entweder ist Rowan die beste Lügnerin der Welt oder es ist irgendeine Spaltung passiert.

Ya Rowan dünyadaki en iyi yalancı ya da bir çeşit bölünme durumu var.

Dr. Bishop, irgendeine Idee, wie so etwas passieren könnte?

Dr. Bishop, bunun nasıl olabileceğine dair bir fikriniz var mı?

Click to see more example sentences
passieren meydana gelmek

Helsinki passiert gerade, Delphine.

Helsinki meydana geliyor Delphine.

passieren geçip gitmek

Letzte Woche passierte etwas und sie ließen uns alle gehen.

Geçen hafta bir şey oldu ve gitmemize izin verdiler.