German-Turkish translations for perfektionieren:

tamamlamak · other translations

perfektionieren tamamlamak

Walter, wissen Sie, wer diese Technologie perfektioniert haben könnte?

Walter, bu teknolojiyi kim tamamlamış olabilir, biliyor musun?