German-Turkish translations for plötzlich:

birden · aniden, ani · ansızın · birdenbire · other translations

plötzlich birden

Seit wann ist "Bananenfresser" plötzliche eine rassistische Beleidigung?

Ne zamandan beri "sundurma maymunu" ırksal bir aşağılama oldu?

Warum plötzlich ein Porträt?

Aniden niye bir portre?

Plötzlich sagt jemand: Teller, Garnele oder ein Teller Garnelen.

Birden biri, tabak, karides veya bir tabak karides diyor.

Click to see more example sentences
plötzlich aniden, ani

Keine plötzlichen Bewegungen!

Ani hareketlerden kaçın.

Plötzlich hatte ich einen Rivalen.

Aniden bir rakibim olmuştu.

Und dann, plötzlich, ist da ein Luftröhrenschnitt und du bist Lesbisch und da sind andere Lesben

Ve sonra aniden, soluk borusu açtın ve lezbiyenmişsin. ve şu diğer lezbiyen var ve

Click to see more example sentences
plötzlich ansızın

Ich fühle mich plötzlich overdressed.

Bir anda kendimi fazla giyinmiş hissettim.

Vier Opfer sind plötzlich explodiert.

Dört kurbanda bir anda patlamış.

Um dich vom Trübsinn abzubringen, ersann er dir ein plötzlich Freudenfest.

Bu kederden uzaklaştırmak için seni, ansızın sevinçli bir gün tertipledi.

Click to see more example sentences
plötzlich birdenbire

Plötzlich habe ich eine verlockende Stimme gehört.

Birdenbire beni çağıran bir ses duydum.

Plötzlich hatte ich eine brillante Idee.

Birdenbire aklıma mükemmel bir fikir geldi.

Sie sind plötzlich unzertrennlich?

Birdenbire ayrılmaz oldular?

Click to see more example sentences