German-Turkish translations for plündern:

yağma · talan etmek · yağmalamak · other translations

plündern yağma

Sie meinen rauben und plündern.

Yani hırsızlık ve yağma.

Aber Kapitän Gruff, sind Rauben und Plündern nicht verboten?

Ama Kaptan Gruff, yağma ve talan yasa dışı değil mi?

Also plünderst du?

Yani yağma yapıyordun!

plündern talan etmek

Wir plündern Militärläden wegen Munition und Antistrahlenausrüstungen und vernichten Toaster, wenn sie aufkreuzen.

Cephane ve anti-radyasyon ilaçları için askeri mağazaları talan ediyoruz ve ortaya çıktıklarında tost makinelerini haklıyoruz.

plündern yağmalamak

Zum Plündern unschuldiger Schiffe zum Beispiel.

Masum gemileri yağmalamak, gibi mesela.