German-Turkish translations for plausibel:

akla yatkın · inandırıcı · makul · other translations

plausibel akla yatkın

Detective Beckett, finden Sie wirklich irgendetwas davon plausibel?

Dedektif Beckett bunu gerçekten akla yatkın buluyor musun?

Nun, das klingt sehr plausibel, Sir.

Kesinlikle akla yatkın geliyor efendim.

Ja, aber es klingt nicht sehr plausibel.

Evet, fakat hiçte akla yatkın değil.

Click to see more example sentences
plausibel inandırıcı

Klingt doch plausibel, oder?

Bu inandırıcı değil mi?

plausibel makul

Die Geschichte klingt plausibel.

Bu Hikaye akla yatıyor, makul.