pod

Man konnte sie die ganze Nacht singen hören."Om mahney pod me om.

Sen, bütün gece boyunca onun şarkısını duyardın. Om mahneypod me om.

Om mahney pod me om.

Om mahneypod me om.

Also, Ihr stellt den Pod-Renner und die Startgebühr und ich stell den Jungen.

Pekala, pod'u ve giriş ücretini sen sağlıyorsun ve çocuğu da ben veriyorum.

In dieser Pod ist die einzige die Originalversion von eXistenZ.

Bu konsolun içinde vaRoluŞ'un tek orijinal versiyonu vardı.

Sie bekommen eine neue Pod.

Yeni bir konsol alırsın.

Und du, gehst in den Laser-Pod.

Sen de lazer aracına geç.

Ersten Pod gesichtet.

İlk kapsül görüldü.

Verbrenne, kranke Pod!

Yan, hastalıklı konsol!

Ja, Pod, er mochte Männer.

Evet Pod, erkekleri seviyordu.

Dieser Magna Pod

Bu bir MagnaPod.