German-Turkish translations for posieren:

poz vermek · yapmak · other translations

posieren poz vermek

Wie lange muss ich hier noch so posieren?

Daha ne kadar süre böyle poz vermem gerek.

Zuerst posiert jede Klasse für die Vergleichsbewertung als Gruppe.

Her sınıf önce grup olarak poz verecek, jurinin karşılaştırabilmesi için.

Hazel, du hast für Mr. Prebble posiert, oder?

Hazel, Bay Prebble için sen mi poz verdin? Evet.

Click to see more example sentences
posieren yapmak

Er posiert. Wie eine Tänzerin.

Gösteriş yapıyor dansçı gibi.