German-Turkish translations for prächtig:

muhteşem · görkemli · other translations

prächtig muhteşem

Khedijas Tochter, eine prächtige Stimme.

Khedija'nın kızı. Muhteşem bir sesi var.

Du hast prächtig geformte Pobacken.

Muhteşem şekilli kalçaların var.

Von Signor Santolis prächtiger Stimme abgesehen Prächtig!

Bay Santoli'nin muhteşem sesi dışında "Muhteşem!

Click to see more example sentences
prächtig görkemli

Du sturer, prächtiger, bewundernswerter Narr.

Musa! Seni inatçı, görkemli, sevimli budala.

Sie bauen uns hier prächtige Flugzeuge, Fokker.

Burada bize görkemli uçaklar yapıyorlar, Fokker.

Früher stand hier das prächtigste Gebäude von Ho-Pok.

Burası bir zamanlar Kuzey Ho'daki en görkemli malikaneydi.